manus award - การแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาการใช้งานตลับลูกปืน บุชพอลิเมอร์ ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบรางวัลสูงถึง 3,000 ยูโร

30 May 2023

igus ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกและการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ manus award ค้นหาการใช้งานตลับลูกปืน บุชพอลิเมอร์ ที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครจากผู้ใช้งานจริง พร้อมมอบรางวัลรวมมูลค่าสูงถึง 3,000 ยูโร โดยปี 2023 มีผู้สมัครเข้าร่วม 480 ราย จาก 36 ประเทศทั่วโลก

manus award - การแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาการใช้งานตลับลูกปืน บุชพอลิเมอร์ ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมมอบรางวัลสูงถึง 3,000 ยูโร

ในการการแข่งขัน manus award  ครั้งที่ 11 มี 4 ผลงานจาก 480 การใช้งานที่ถูกคัดเลือก ได้แก่ โคลเตอร์เครื่องขนส่งปุ๋ยไนโตรเจน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รถเทศบาลเอนกประสงค์ และ trailer coupling

"ปีนี้เป็นอีกครั้งที่เราได้รับผลงานที่หลากหลายจาก 36 ประเทศทั่วโลก" Tobias Vogel CEO ของ Plain Bearings and Linear Technology ของ igus GmbH และคณะกรรมการตัดสินรางวัล Manus กล่าว" การแข่งขันแสดงให้เราเห็นว่า ตลับลูกปืน บุชสามารถใช้งานหลากหลายเพียงใด และปัญหาใดที่สามารถเข้าไปแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้"

มีข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกันมากมายสำหรับตลับลูกปืนพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ต้องการความสะอาดถูกสุขอนามัย อย่างเทคโนโลยีการแพทย์ ไปจนถึงการใช้งานที่มีสิ่งสกปรกและใช้งานหนัก คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ธุรกิจ สื่อมวลชน จะประเมินผลงานและคัดเลือก โดยมี 5 หัวข้อในการตัดสิน ได้แก่ 1. ไอเดีย 2. ฟังก์ชันการใช้ตลับลูกปืน บุช 3. การประหยัดค่าใช้จ่าย 4. ประสิทธิภาพ 5.ความเปลี่ยนแปลง 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะรางวัล manus award ล่าสุด:
https://www.igus.co.th/info/manus-award-2023