ฉลองครบรอบ 10 ปี เลี้ยงรุ่น บมช 4 ห้องอาหารสวนบัว เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

29 May 2023

สุพัตรา  จิราธิวัฒน์ , พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ และปานจิต  จินดากุล ร่วมจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 4 (บมช.4) โดยมี พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์,  พลตรี นฤดล ท้าวฤทธิ์ , ยศศักดิ์  คงมาก, นิวัติชัย  คัมภีร์, พล.อ.อ.นิพัทธ์  วุฒิรณฤทธิ์ และ พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์  ดำขำ ร่วมรับประทานอาหาร ที่ห้องอาหารสวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ฉลองครบรอบ 10 ปี เลี้ยงรุ่น บมช 4 ห้องอาหารสวนบัว เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

จากซ้ายไปขวา พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ (ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ) พลตรี นฤดล ท้าวฤทธิ์ (ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร) คุณยศศักดิ์ คงมาก (อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ (รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (สมาชิกวุฒิสภาไทยและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) คุณปานจิต จินดากุล( อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม คุณนิวัติชัย คัมภีร์ อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ) พล.อ.อ.นิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์ (อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ) และ พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์ ดำขำ (อดีตรองผู้บังคับบัญชาการกองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล)