PROEN ผนึก "ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี" จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ

16 May 2023

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ร่วมกับ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ PDPA 55 ล้านรายการรั่วไหล คน กระบวนการ เทคโนโลยี โดยในงานนี้ PROEN ได้ร่วมเป็นวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับ "สิ่งที่ต้องรู้ ! ใช้ Cloud Computing อย่างปลอดภัยจาก Cyber Attack และ SOFTNIX ที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับ "Softnix PDPA Data Mapping (SPDPA) เครื่องมือของ DPO และนอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีกท่าน ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA & GDPR ที่ได้บรรยายให้ความรู้ ถาม-ตอบ ข้อแนะนำต่างๆ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 เมื่อเร็วๆนี้

PROEN ผนึก "ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี" จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ