เปิดมุมมองใหม่กับ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ

16 May 2023

ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดมุมมองใหม่ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา

เปิดมุมมองใหม่กับ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ

ในงาน "ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University ????"

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ จับมือกันครั้งแรก ร่วมเปิดมุมมองใหม่กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ภายใต้ชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University ???? กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ภายในงานให้บริการฟรีทุกรายการไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วันเต็ม

ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ใส่ใจดูแลสุขภาพและการเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ เป็นชุมชนรักสุขภาพและจีนศึกษา รวม 19 บูธ ให้บริการทุกเพศทุกวัย โดย 19 ศูนย์บริการของ ม.หัวเฉียวฯ จัดตั้งขึ้นจากการนำความรู้ ความชำนาญ ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาขยายขอบข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยการดูแลด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแตกต่างกว่าที่อื่นด้วยการนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care ประกอบด้วย

-คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง -คลินิกการแพทย์แผนจีน -ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -HCU Wellness Center -ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมนุไพร -ศูนย์ยา มฉก. -คลินิกเทคนิคการแพทย์ -หัวเฉียวสหคลินิก -ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ -ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน -สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ -ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ -สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน -ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน -ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน -สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน -ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน รูปแบบงานมีทั้งกิจกรรม Workshop การเสวนา พร้อมผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับศิลปินนักร้องThe Golden Song และการแสดงบนเวที ปิดท้ายด้วยบูธรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนมาหลบร้อน ผ่อนคลายความเครียด เพิ่มพูนความรู้ ดูแลสุขภาพ ไปกับ 19 ศูนย์บริการม.หัวเฉียวฯ ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร กองกลางม.หัวเฉียวฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8100 ต่อ 1138 และ 1140-41 หรือติดตามได้ที่ FB: HuachiewOfficial

เปิดมุมมองใหม่กับ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ม.หัวเฉียวฯ