ชวนขุดคุ้ย 76 ผลงานนิทรรศการ Rabbit Hole.ZIP

16 May 2023

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์และภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดนิทรรศการ Rabbit Hole.ZIP- Graduate Showcase 2023 จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 31

ชวนขุดคุ้ย 76 ผลงานนิทรรศการ Rabbit Hole.ZIP

พบกับผลงานของนักศึกษาทั้ง 76 ชิ้นที่ถูกซุกซ่อนไว้ในโพรงกระต่ายแห่งนี้ได้ในงาน Rabbit hole.Zip | Degree Project in Communication Design Exhibition 2023 แต่ละเรื่องจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันบ้าง เตรียมขุดคุ้ยและดีบักไปพร้อมกัน ! รวมค้นโพรงกระต่ายได้ตั้งวันนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร (BACC) ณ บริเวณ โถงชั้น 1 - ชั้น L