ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 150 ถุง

15 May 2023
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 (วันนี้) เวลา 08.00 - 10.00 น. คุณธีระนันท์ เฉลยวิมานผู้อำนวยการศูนย์การค้า และคุณจิตติ มหาพิรุณ ผู้จัดการศูนย์การค้า เป็นตัวแทนศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 150 ถุง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับบิณฑบาต
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 150 ถุง

บริเวณด้านหน้าประตู 4 (ฝั่ง KFC) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้งติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ทางหน้าแฟนเพจ FACEBOOK : The Palladium World Shopping Pratunam