สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัดเสวนาติดตั้ง แรพพิด ชัทดาวน์

19 May 2023

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "การผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งโซลาร์ รูฟทอป" ในงานเสวนา "โซลาร์ รูฟทอป และอบรมการติดตั้ง แรพพิด ชัทดาวน์ ตามมาตรฐาน วสท." จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย โดยมีนายภูวดล สุนทรวิภาต (ที่ 6 จากขวา) นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา

สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการติดตั้ง แรพพิด ชัทดาวน์ (Rapid Shut down) สำหรับอาคารที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟทอป ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชน ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป อาคารที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟทอป 200 กิโลวัตต์ขึ้นไปต้องติดตั้งอุปกรณ์แรพพิด ชัทดาวน์ เพื่อความปลอดภัย