ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43

19 May 2023

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจำปีของทางวัดป้อมแก้ว จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ช่วยผู้ต้องการบวชเรียนทดแทนคุณบิดา-มารดา แต่ไม่มีทุนทรัพย์ได้สามารถบวชเรียนทดแทนคุณ อีกทั้งพระสงค์ที่บวชเรียนในครั้งนี้ ยังช่วยสืบสานพุทธศาสนา ด้วยการปฎิบัติกิจวัตรประจำวันที่ดีงาม เผยแพร่คำสอนพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่าง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาประสงค์ทำบุญ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อนำเงินทำบุญไป ไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในรูปของมูลนิธิ และนำไปบูรณปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัดเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไป 
  2. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้เจริญงอกงาม 
  3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานอุปสมบทของทุกภาคส่วน 
  4. เพื่อดำเนินรอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. เพื่อสนับสนุนผู้ปรารถนาจะอุปสมบท

ดังนั้นทางวัดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43

กำหนดวันจัดงานตั้งแต่ 21- 23 ก.ค. 2566  โดยกำหนดการคร่าวดังนี้

21 ก.ค .66 กำหนดปรงผม

22 ก.ค.66 กำหนดบวชหมู่

23 ก.ค.66 กำหนดฉลองพระใหม่

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบวชในโครงการอุปสมบทหมู่สามารถสมัครบวชได้ที่ทางวัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงครามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โทร 034-711794 , 034-716526 หรือติดต่อได้ที่ Facebook อุปสมบทหมู่วัดป้อมแก้ว

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2566 ครั้งที่ 43