PRINC ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์มากกว่ารัก (ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพ รู้ก่อน รักษาเร็วกว่า

17 May 2023

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม 'เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์' ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพ รู้ก่อน รักษาเร็วกว่า พร้อมกันในโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่งใน 11 จังหวัดทั่วประเทศ

PRINC ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์มากกว่ารัก (ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพ รู้ก่อน รักษาเร็วกว่า

นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเฮลท์แคร์ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงแคมเปญนี้ว่าเป็นการตอกย้ำเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในฐานะเครือข่ายโรงพยาบาล ที่ดูแลคุณมากกว่าการรักษา โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงวัย โดยร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตามปณิธานขององค์กร บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมตรวจสุขภาพเช็กความเสี่ยงและวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาว ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2566 ด้วยแพกเกจตรวจสุขภาพ Check up แบบพื้นฐานและตามช่วงวัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งกำหนด โดยสามารถสอบถามข้อมูล 'พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) ปี 2' ผ่านทาง Website: https://princhealth.com/news/campaign-makkwarak2
หรือที่โรงพยาบาลในเครือฯ ทุกแห่ง

PRINC ผุดแคมเปญ "พริ้นซ์มากกว่ารัก (ษา) ปี 2" ตรวจสุขภาพ รู้ก่อน รักษาเร็วกว่า