ดุสิตธานีจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เผยแนวโน้มท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง

03 May 2023

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการประจำปี 2565 ซึ่งธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4/2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ 1,723 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2562 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46 ล้านบาทพลิกจากที่เคยขาดทุนในช่วงหลายไตรมาสก่อนหน้านี้ โดยมี CORE EBITDA เป็นบวกติดต่อกันถึง 5 ไตรมาส

ดุสิตธานีจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เผยแนวโน้มท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง