DDD เริ่มใช้ระบบ Cloud ERP from SAP เพิ่มศักยภาพการบริหาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

09 May 2023

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัว แบรนด์ดัง อาทิ SNAILWHITE, NAMU LIFE, OXE'CURE, SPARKLE, LESASHA, JASON, EMJOI, BEAR, iLIFE และ @HOME เริ่มใช้ระบบ Cloud ERP from SAP โดยมีเนทติเซนท์ (NETIZEN) เป็นที่ปรึกษาและติดตั้งระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

DDD เริ่มใช้ระบบ Cloud ERP from SAP เพิ่มศักยภาพการบริหาร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) หรือ DDD พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด นำโดยนายเสรี สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ เอสเอพี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SAP) และนายอาตุล ตูลี กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นสักขีพยานร่วมเปิดใช้งานระบบ Cloud ERP from SAP เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

DDD เริ่มใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งองค์กรระบบ SAP BUSINESS BY DESIGN VERSION NETIZEN ARABICA เป็น GLOBAL ERP ที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินธุรกิจขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป โดยมี NETIZEN เป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงในการติดตั้งระบบ ERP ให้กับองค์กรต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย โดยทาง NETIZEN ได้ออกแบบ พัฒนาต่อยอด และติดตั้งระบบ SAP Cloud ให้ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบครอบคลุมการทำงานทุกส่วนของกลุ่ม DDD เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ครบถ้วน แม่นยำ รวดเร็ว และคล่องตัว สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการบริหารจัดการ Supply Chain ทั้งระบบและสนับสนุนการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ระบบสามารถเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างรวดเร็วแบบ Real Time สอดคล้องกับ Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของโลกดิจิตอล

นอกจากนี้ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ระบบ SAP BUSINESS BY DESIGN VERSION NETIZEN ARABICA จะช่วยเพิ่มศักพภาพและความแข็งแกร่งในการบริหารของกลุ่ม DDD เพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน"