"ยันฮี" ผนึก "รพ.รามาฯ" ร่วม MOU ส่ง "แพทย์ประจำบ้าน" ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพิ่มพูนทักษะศัลยแพทย์ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

08 May 2023

โรงพยาบาลยันฮี จับมือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลิตศัลยแพทย์ไทยฝีมือดีระหว่างสององค์กร จาก โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดฝึกอบรม "หลักสูตรด้านศัลยกรรมตกแต่ง" ณ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี ให้แก่ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง มุ่งผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ครบถ้วน ผลักดันการแพทย์ไทย ให้เป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

"ยันฮี" ผนึก "รพ.รามาฯ" ร่วม MOU ส่ง "แพทย์ประจำบ้าน" ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพิ่มพูนทักษะศัลยแพทย์ สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

นายแพทย์สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า "วัตถุประสงค์ของการร่วมมือในการฝึกอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เล็งเห็นว่า การฝึกอบรมศัลยแพทย์ตกแต่งให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญครบถ้วนทั้งด้านการเสริมสร้างและเสริมความงามนั้น แพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัดรักษาต้องมีความรู้ความชำนาญ และได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะการศัลยกรรมเสริมความงาม ประกอบกับทางโรงพยาบาลยันฮี เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งที่มีประสบการณ์ความชำนาญด้านศัลยกรรมความงาม เป็นแพทย์ประจำถึง 16 ท่าน โดยทุกท่านได้รับวุฒิบัตรรับรองจากแพทยสภา และมีปริมาณคนไข้มากเพียงพอจะเป็นสถาบันฝึกอบรมสมทบด้านศัลยกรรมความงามได้

ซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ทางโรงพยาบาลยันฮี ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดส่งแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว และเป็นครั้งแรกที่ทั้งสององค์กร ระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน ประสานความร่วมมือในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับแพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้แพทย์ที่สำเร็จการอบรมจากสถาบันนี้ ได้มีความรู้ความชำนาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ครบถ้วนตามหลักสูตรและเทียบเท่าระดับสากล" นายแพทย์สุธน กล่าว

"สำหรับการจัดฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งที่จัดขึ้นดังกล่าว ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดส่งแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 5 (ปีสุดท้ายของการฝึกอบรม) เข้ามาศึกษาดูงานคนละ 1 เดือน เน้นการฝึกอบรม การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย และการผ่าตัดด้านศัลยกรรมความงามเป็นหลัก ใช้เวลาในการฝึกอบรมคนละ 1 เดือน โดยจะเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก ระยะเวลาในการร่วมมือครั้งนี้ 2 ปี

การประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาและผลิตศัลยแพทย์ตกแต่งรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ครบถ้วน ตามความต้องการของหลักสูตรและเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ในการผลักดันประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการทำศัลยกรรมความงามที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย" นายแพทย์สุธน กล่าวปิดท้าย