ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุน "โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

02 May 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุน "โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อผสานเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ เข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์ ในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการแพทย์มาโดยตลอด จึงเข้าร่วมสนันสนุนโครงการในครั้งนี้

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุน "โครงการสนับสนุนการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี WiFi 6E เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์" ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล