ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมสวัสดิการทหารบก ส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุน แก่กำลังพลกองทัพบก 4 ชั้นยศ

16 Feb 2023

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก จัดอบรมหลักสูตร "Happy Money, Happy Retirement" โดยมี พลตรี สัมพันธ์ ดำรงค์กุล เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายให้ความรู้ แก่กำลังพลกองทัพบก 4 ชั้นยศ จำนวน 262 นาย เมื่อ 8-9 ก.พ. 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและการลงทุน พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลตัวอย่างเพื่อนำการบริหารจัดการเงินและวางแผนการออมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง เตรียมพร้อมเกษียณสุขได้ในอนาคต โดยกำลังพลจะสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่าน Line OA และ Facebook Group คุณจ่ามารวยกัน นายสิบหยิบเงินล้าน และนายร้อยนายพันเงินงอก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมสวัสดิการทหารบก ส่งเสริมความรู้การเงินการลงทุน แก่กำลังพลกองทัพบก 4 ชั้นยศ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในรูปแบบการอบรมและสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ หลักสูตร SET e-Learning กว่า 100 หลักสูตร เครื่องมือโปรแกรมคำนวณวางแผนการเงิน วางแผนประหยัดภาษี การสร้างพี่เลี้ยงการเงินในองค์กร หวังให้เกิดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney