มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

23 Feb 2023

คุณสุพร วัธนเวคิน (ขวา) ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 60 เครื่อง มูลค่า 126,000 บาท ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ (ซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้ในหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินค่าความดันโลหิตของผู้บริจาค ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลังการบริจาคโลหิตได้ เป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบเครื่องวัดความดันโลหิต แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย