บล.ทิสโก้ จัดงาน TISCO Exclusive Dinner Talk ให้ลูกค้า

23 Feb 2023

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด จัดงานสัมมนา TISCO Exclusive Dinner Talk ให้แก่กลุ่มลูกค้า VIP ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และนายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ "Thailand Well-being Economy" โดยมี นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

บล.ทิสโก้ จัดงาน TISCO Exclusive Dinner Talk ให้ลูกค้า

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  • ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หัวหน้าทีมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้
  • นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และนายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ