ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ทุกหน่วยงานได้รับ ส่งมอบให้โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ในเดือนแห่งความรัก

22 Feb 2023

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบของขวัญที่รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานภายในธนาคาร ที่ได้รับจากลูกค้าและพันธมิตรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย No Gift Policy นอกจากนี้ ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับจากการทำประชาสัมพันธ์ภายในเชิญชวนพนักงานนำสิ่งของสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ นำมาแบ่งปัน ส่งมอบให้โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้รับเกียรติจาก นางฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ทุกหน่วยงานได้รับ ส่งมอบให้โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ในเดือนแห่งความรัก

โดยสิ่งของที่ได้จะถูกนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันใน "ร้านปันกัน" เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 "ร้านปันกัน" ได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านชิ้น ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในการดูแลมากกว่า 6 พันคน

ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ มาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pankansociety.com/