EXIM BANK ต้อนรับ MCOT เข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและ PDPA

24 Feb 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกิจการพิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารสินทรัพย์ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) (MCOT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ MCOT ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

EXIM BANK ต้อนรับ MCOT เข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและ PDPA