อินทนิล ร่วมกับ บางจากฯ และหน่วยงานภาครัฐ พัฒนากาแฟสหกรณ์ฯ จาก "เทพเสด็จ" สู่กาแฟดริปพิเศษ INTHANIN SINGLE ORIGIN

24 Feb 2023

อินทนิล ดริปคอฟฟี่ ใหม่ "ซิงเกิลออริจิน" สเปเชียลซีรีย์ ผลผลิตจากตำบลเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของ สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา ร่วมด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

อินทนิล ร่วมกับ บางจากฯ และหน่วยงานภาครัฐ พัฒนากาแฟสหกรณ์ฯ จาก "เทพเสด็จ" สู่กาแฟดริปพิเศษ INTHANIN SINGLE ORIGIN

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า "บางจากฯ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน หรือ ปั๊มชุมชน ตั้งแต่ปี 2533 จากการใช้พื้นที่ของสหกรณ์ มาเป็นที่ตั้งสถานี เพื่อจำหน่ายน้ำมันให้แก่สมาชิกในราคาพิเศษ โดยกำไรจากการดำเนินงาน จะถูกนำไปปันผลสู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้คนในชุมชน ได้มีโอกาสใช้น้ำมันคุณภาพดี ราคายุติธรรม และจากจำนวนสถานีบริการน้ำมันบางจาก มากกว่า 1,300 แห่งนั้น มีปั๊มชุมชนมากกว่า 600 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ สร้างประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า 1 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 4 ล้านคน

สำหรับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา เป็นปั๊มชุมชนที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับบางจากฯ มาอย่างยาวนาน เกือบ 30 ปี (เปิดดำเนินการในปี 2537) และด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ตพัฒนา จึงได้ขยายจากธุรกิจน้ำมันไปสู่ธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ซึ่งบางจากฯ ยินดีเสมอที่ได้มีโอกาสผลักดันความร่วมมือทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมปั๊มชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงความร่วมมือจากหนึ่งธุรกิจในกลุ่มบริษัทบางจากอย่างร้านกาแฟอินทนิล ผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ตพัฒนา และก้าวสำคัญในวันนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการยกระดับสายพันธุ์กาแฟชั้นยอดอย่าง "เทพเสด็จ" จากชุมชนดอยสะเก็ด ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ ต่อยอดมาสู่ "กาแฟดริปเทพเสด็จ" ตราอินทนิล"

นายวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด กล่าวถึงการพัฒนาสินค้าว่า "โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการสนุนจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา โดยคุณศรีนวล ไทยตัน ประธานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด และคุณประหยัด เสนน้อง ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในโครงการนี้ รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยท่านอธิบดี อุรีรัชต์ เจริญโต ซึ่งต้องถือเป็นผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือนี้ ตั้งแต่การประสานกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจก้า (JICA) โดย มร.ซูซูกิ คาซึยะ (Mr.Suzuki Kazuya) ในการนำผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาลงพื้นที่กับชาวบ้าน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา ผลผลิตของเทพเสด็จให้เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง จนถึงการมองเห็นโอกาสในการพัฒนาเป็นสินค้าในร้านอินทนิล และที่ขาดไม่ได้คือหน่วยงานหลักอย่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านผู้ตรวจราชการ คุณสุริยะ คำปวง

อินทนิล เป็น Chain Store Coffee ราคาหลักสิบ ที่ใช้เมล็ดกาแฟจากอาราบิก้าแท้ 100% รวมถึง ออร์แกนิค อาราบิก้าในหลายสาขา ไม่ใช่แค่เพื่อสนับสนุนรายได้เกษตรกร แต่รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการทำเกษตรปลอดสารพิษด้วย โดยในปี 2563 อินทนิล ได้ออกสินค้า "ออร์แกนิคดริป" จากเมล็ดกาแฟออร์แกนิคของอินทนิล ซึ่งเป็นผลผลิตจาก 2 แหล่งเพาะปลูก คือ กาแฟแม่แจ๋ม อ.แม่ปาน จ.ลำปาง และกาแฟป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ต้นปี 2565 หลังจากอินทนิลได้รับการประสานจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถึงโครงการสนับสนุนผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ได้รับความร่วมมือ จาก JICA ในการพัฒนาผลผลิตกาแฟให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยปีที่ผ่านมา นอกจากอินทนิลจะมีแผนออกสินค้าใหม่ เป็นกาแฟดริป แบบ SINGLE ORIGIN จาก 2 แหล่งเพาะปลูก อย่าง "ป่าแป๋" และ "แม่แจ๋ม" แล้ว อินทนิลยังได้เลือก กาแฟจากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา เพื่อออกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อ "เทพเสด็จ" อีกด้วย สำหรับกาแฟเทพเสด็จ เป็นกาแฟที่ปลูกในเขตโครงการหลวงป่าเมี่ยง 900-1500 MASL (ความสูง 900-1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) อินทนิลได้รับซื้อผลผลิตทั้งหมดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในตำบลเทพเสด็จ นำมาคั่วบดจนได้ Taste Note ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ให้กลิ่นดอกไม้ผสมกลิ่นส้มและคาราเมล รสสัมผัสนุ่ม หอมละมุน ดื่มง่าย"

อินทนิล ดริปคอฟฟี ใหม่ "ซิงเกิลออริจิน" สเปเชียลซีรีย์ มีเมล็ดกาแฟให้เลือก 3 แบบ จาก 3 แหล่งเพาะปลูก ได้แก่ MAE JAEM ราคา 135 บาท กาแฟออร์แกนิคดริป จากหมู่บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.แม่ปาน จ.ลำปาง, PA PAE ราคา 135 บาท กาแฟออร์แกนิคดริป จาก ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ THEP SADET ราคา 150 บาท กาแฟจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านอินทนิลทั่วประเทศ

อินทนิล ร่วมกับ บางจากฯ และหน่วยงานภาครัฐ พัฒนากาแฟสหกรณ์ฯ จาก "เทพเสด็จ" สู่กาแฟดริปพิเศษ INTHANIN SINGLE ORIGIN