UIH จับมือ Microsoft ผลักดันธุรกิจไทยสู่การเป็น Digital Business โดยชูจุดแข็งด้าน Cloud, Software, Hardware, Automation และ Security ภายใต้ UIH Ecosystem

08 Feb 2023

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH ผู้นำด้านธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประกาศความร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการช่วยธุรกิจไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับศักยภาพให้องค์กรในประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลในฐานะ "Digital Business" อย่างเต็มตัว โดยมีการดึงเอาจุดแข็งของ UIH ด้าน Cloud, Software, Hardware, Automation และ Security ผนึกกับเทคโนโลยีระดับโลกของ Microsoft ในการส่งมอบนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้กับฐานลูกค้าปัจจุบันและอนาคตของ UIH

UIH จับมือ Microsoft ผลักดันธุรกิจไทยสู่การเป็น Digital Business โดยชูจุดแข็งด้าน Cloud, Software, Hardware, Automation และ Security ภายใต้ UIH Ecosystem

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีพันธกิจร่วมกัน 3 ด้าน ได้แก่

  • การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนก้าวต่อไปขององค์กรไทยในฐานะ "Digital Business" เต็มรูปแบบ ทั้งในด้าน Data Analytics, Digital Workplace, E-Commerce และ Marketing Technologies
  • การส่งมอบโซลูชันใหม่ให้กับลูกค้าโดยใช้จุดแข็งของ UIH ด้าน Cloud, Software, Hardware, Automation และ Security ภายใต้ UIH Ecosystem ผสานกับเทคโนโลยีของ Microsoft
  • การพัฒนาบุคลากรให้สู่ความเป็น Digital Citizen ทั้ง Ecosystem ตั้งแต่ พนักงาน ลูกค้า และประชาชนที่สนใจ

ปัจจุบัน Microsoft Solutions จาก UIH ครอบคลุมทั้ง License, Design และ Services สำหรับธุรกิจขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่โดยมีลูกค้าที่เป็นบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถเข้ามาต่อยอดนวัตกรรมของ Microsoft ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้าง Digital Business ด้วยศักยภาพจาก Microsoft 365 และ Microsoft Azure จึงพร้อมให้บริการ Microsoft Solutions ได้แบบ End-to-End Service เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง UIH และ Microsoft จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจไทยได้มากขึ้น

สำหรับผลงานที่ผ่านมาของ UIH ในการผลักดันให้เกิด Digital Business ด้วยเทคโนโลยีของ Microsoft มีในมิติที่หลากหลาย เช่น การทำ Digital Workplace ที่สนับสนุนการทำงานอย่างไม่สะดุดและปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี Unified Communication, Security และ Automation, การทำ E-Commerce, Marketing Technologies และ Data Analytics เพื่อสร้างประสบการณ์การสื่อสารกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงการ Integrate เข้ากับ Customer Data Platform ที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ Digital Onboarding และสร้างประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าองค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ

นายสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เปิดเผยว่า "การผนึกกำลังระหว่าง UIH และ Microsoft  ในฐานะพันธมิตรนั้น ช่วยจุดประกายให้ UIH เกิดโซลูชันทางธุรกิจได้แบบ Digital Business   และตอบโจทย์องค์กรลูกค้า UIH ในทุกภาคอุตสาหกรรม  เตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจก้าวทันยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ " 
 
นาย ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ไมโครซอฟท์มีความภูมิใจที่เรามีพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวหน้า โดยการนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพ ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการทำงานให้สมบูรณ์มากขึ้น สอดรับกับทุกความต้องการของลูกค้า รับมือกับโจทย์ใหม่ๆ และก้าวสู่ความสำเร็จที่ดีกว่าที่เคย โดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นตามไปด้วย หรือ "Do More with Less" นั่นเอง แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่เราและพันธมิตรอย่าง UIH พร้อมที่จะนำมาปรับใช้เพื่อเดินหน้าสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งก็คือความสำเร็จของลูกค้า ผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ภาคธุรกิจไทยได้ก้าวหน้าไปด้วยกัน" 

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ไมโครซอฟท์จะนำจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก มาผนวกกับจุดเด่นของ UIH ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและไอซีที โซลูชัน ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ มายาวนาน โดยมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร และประสบการณ์ รวมถึงความพร้อมของระบบนิเวศครบครัน ทั้งด้านเครือข่าย, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, คอนเท้นต์ และดิจิทัลโซลูชัน ทั้งจาก UIH ภายใต้กลุ่มเบญจจินดาเอง และกลุ่มพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พร้อมร่วมกันผลักดันและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

UIH จับมือ Microsoft ผลักดันธุรกิจไทยสู่การเป็น Digital Business โดยชูจุดแข็งด้าน Cloud, Software, Hardware, Automation และ Security ภายใต้ UIH Ecosystem