ประธาน ธพว. มอบนโยบายการทำงาน ปี 2566 ขับเคลื่อน MIND ใช้หัวและใจ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน

08 Feb 2023

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมประชุมมอบนโยบายการทำงานปี 2566 แก่ ธพว. โดยให้แนวทางทำงานสอดคล้องกับนโยบาย "MIND ใช้ หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน" ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมี นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ณ อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66

ประธาน ธพว. มอบนโยบายการทำงาน ปี 2566 ขับเคลื่อน MIND ใช้หัวและใจ หนุนเอสเอ็มอีไทยเติบโตยั่งยืน