บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023

09 Feb 2023

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนโดยได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยถือเป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำ 1 % แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2023

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าอันดับ 1 ด้านความยั่งยืนกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023

รายงาน The Sustainability Yearbook ประจำปี 2023 จัดทำโดย S&P Global เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน ตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยมีการประเมินกว่า 7,800 บริษัทจาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประกาศรายชื่อบริษัทในรายงาน The Sustainability Yearbook บริษัทต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนประเมิน S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA) อยู่ในกลุ่ม 15% แรกของอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ในกลุ่ม 30% แรกของผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม

จากบริษัทกว่า 708 แห่งที่ได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน The Sustainability Yearbook ประจำปี 2023 มีบริษัทจากประเทศไทยจำนวน 37 บริษัท โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคะแนนการประเมินด้าน ESG เป็นอันดับ 1 จากจำนวน 25 อันดับในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ความสำเร็จจากการได้รับประกาศในรายงานของ S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2023 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลกและสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่รักษาความเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH และเชื่อว่า ความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมถึงช่วยเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป