"QTC" มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ รร. มาบยางพรวิทยาคม จ.ระยอง

09 Feb 2023

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร (กลางขวา) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมเจ้าหน้าที่ CSR ร่วมส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โดยทางโรงเรียนมีการขยายภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิมมีเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ อาคารเรียน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยมี นายพลานพ บุหรั่นฉาย (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้

"QTC" มอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้แก่ รร. มาบยางพรวิทยาคม จ.ระยอง