รวมพลประกอบการฯ และเอสวีแอล กรุ๊ป ยกระดับมาตรการขนส่ง ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (0)

15 Feb 2023

นายอุดม สดใส ประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน และในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการในชมรมผู้ประกอบการขนส่งฯ รวมกว่า 20 บริษัท ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมวางแผน ขับเคลื่อนงานวิ่งรถขนส่งสินค้า รวมถึงตอกย้ำเรื่องวินัย ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มพนักงานขับรถ เพื่อช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน นำไปสู่การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (0) จัดประชุม ณ ห้องกรีน บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวมพลประกอบการฯ และเอสวีแอล กรุ๊ป ยกระดับมาตรการขนส่ง ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (0)