สถาบัน ESTC Training Center เปิดแผนธุรกิจปี 66 สร้าง Growth Mindset ขานรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ

15 Feb 2023

สถาบัน ESTC Training Center นำโดยผู้บริหารหญิงเก่ง "ดร.จุ๊ก-นุชนารถ ชลคงคา" ผู้ก่อตั้งและออกแบบหลักสูตรให้กับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทย เปิดแผนธุรกิจปี 66 เดินหน้าต่อยอดหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจร เพื่อสร้าง Growth Mindset ขานรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมเสริมทัพทีมอาจารย์และวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มั่นใจผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปสร้างโอกาสและความก้าวหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สถาบัน ESTC Training Center เปิดแผนธุรกิจปี 66 สร้าง Growth Mindset ขานรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ

ดร.นุชนารถ ชลคงคา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันเอ็มเพาเวอร์ริ่ง เซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ESTC Training Center ผู้ประกอบธุรกิจฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill และการพัฒนาบุคลิกภาพแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ระบุปัญหา การใช้วิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์และปัญหาขององค์กร เปิดเผยว่าแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 สถาบัน ESTC Training Center ยังคงมุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนทุกอาชีพจะต้องมี เพื่อเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพ โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ

"ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสถาบันได้ออกแบบหลักสูตรมาแล้วเป็นจำนวนมาก มีหน่วยงานและองค์กรชั้นนำของไทยเข้าร่วมอบรมกว่า 1,500 คน รวมทั้งยังกลับมาใช้บริการช้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนปีนี้สถาบัน ESTC ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าทักษะ Soft Skill เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคน ทุกอาชีพ โดยเฉพาะการสื่อสาร ทุกองค์กรจะขาดคนที่มีทักษะดังกล่าวไม่ได้ เพราะเป็นคนเก่งก็ต้องไม่เก่งอย่างเดียวต้องมีทักษะในการพูดและการเข้าสังคมด้วย เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพการงาน" ดร.นุชนารถ กล่าว

ดร.นุชนารถ กล่าวต่อไปว่าสถาบัน ESTC พัฒนาและออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับปัญหาขององค์กรที่เข้ามาใช้บริการ โดยขั้นตอนการทำงานจะส่งทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปเก็บข้อมูลและทำการวิจัยว่ามีความต้องการอย่างไรบ้าง ปัญหาขององค์กรนั้นๆ คืออะไร เพื่อให้การออกแบบหลักสูตรและการอบรมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์รอบด้านและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถนำไปต่อยอดทักษะในการทำงานและสร้าง Growth Mindset หรือทัศนคติในการทำงาน เพราะการมีทัศนคติที่ดีและสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้ จะช่วยให้องค์กรนั้นๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอีก 1 กุญแจสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้สถาบัน ESTC ยังมีทีมอาจารย์และวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ประกอบด้วยชิสา อธิบุญญาโชค ผู้ประกาศข่าว ThairathTV,รัตนาวดี ชลคงคา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับภาพลักษณ์ ,ธวัช เวศตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ,พลอยไพลิน ฤทธิ์สำแดง (พลอยสวย) ผู้อำนวยการหลักสูตรการขาย การสื่อสาร เพื่อการนำเสนออย่างทรงพลัง,รพิรัตน์ นาดี วิทยากรด้านการสื่อสาร/พิธีกรและรมิดา พุทธิพรชัย วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและ Acting Coach เพื่อการสื่อสาร วิทยากรระดับมาสเตอร์ ที่จะมาถ่ายทอดหลักสูตรแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบ สร้าง Inner และ Mindset ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ให้สง่างาม เพิ่มความมั่นใจในแต่ละสถานการณ์และบุคคล ดังนั้นจึงมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะสามารถนำหลักสูตรไปสร้างโอกาสและความก้าวหน้าสู่ความสำเร็จทั้งในองค์กรและชีวิตการทำงานส่วนตัวได้อย่างแน่นอน

สถาบัน ESTC Training Center เปิดแผนธุรกิจปี 66 สร้าง Growth Mindset ขานรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ