BDMS ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับกลุ่มไรเดอร์ Grab สานต่อโครงการ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร

03 Feb 2023

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เดินหน้าสานต่อโครงการ "BDMS อบรมการช่วยชีวิต" ภายใต้โปรเจ็กต์ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในรั้วสถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งหวังการเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต รวมถึงลดอัตราพิการของผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน

BDMS ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับกลุ่มไรเดอร์ Grab สานต่อโครงการ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร

ล่าสุด BDMS ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic Life Support : BLS) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับ กลุ่มไรเดอร์ Grab (แกร็บ) ด้วยเล็งเห็นว่า กลุ่มไรเดอร์ เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการพบเจอผู้ป่วยฉุกเฉินสูง หากมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดอัตราพิการและเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินได้

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ กลุ่มไรเดอร์ Grab (แกร็บ) ได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตั้งแต่เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การประเมินอาการผู้ป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR) รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงกับหุ่นจำลอง พร้อมทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจริงได้อย่างถูกขั้นตอน

นายแพทย์ปกรณ์ ฮูเซ็น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และผู้อำนวยการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (BLS) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า BDMS และโรงพยาบาลในเครือ เล็งเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบกับเหตุการณ์คนแรก ซึ่งมีความสำคัญที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถูกนำตัวถึงมือแพทย์ ได้ทันเวลา  สำหรับกลุ่มอาชีพไรเดอร์ เป็นอีกกลุ่มที่มีโอกาสได้ประสบเหตุและพบผู้ป่วย หากพวกเขามีความรู้ ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบลได้อย่างถูกวิธี

การอบรมให้กับกลุ่มไรเดอร์ Grab (แกร็บ) ครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดการบรรยาย รวมถึงสาธิตวิธีการทำการ CPR โดยเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติจริงและถูกวิธี โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปปรับใช้กับคนใกล้ตัว รวมถึงครอบครัวได้อีกด้วย เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นทุกเวลา ที่สำคัญเป็นการสร้างความมั่นใจกับกลุ่มไรเดอร์ฯ อีกด้วยว่า หากเขาประสบเหตุก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีเป้าหมายต้องการต่อยอดที่จะมอบองค์ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคคลที่มีความสนใจทุกกลุ่ม ตั้งแต่ในรั้วโรงเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานทั่วไป ฯลฯ โดยมีความพร้อมทั้งในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และกลุ่มแพทย์ฉุกเฉินที่จะให้ความรู้ รวมถึงมีอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และหวังว่าจะให้ทุกคนมีความตระหนักว่าพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ซึ่งถ้าคนที่ไปเจอผู้ป่วยคนแรกสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้อต้นได้ถูกวิธี ก็จะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตได้ถึง 30 - 40%

ในปีนี้ BDMS ยังคงเดินหน้าโครงการ "BDMS อบรมการช่วยชีวิต" เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยจะขยายออกไปในกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และเพิ่มจำนวนผู้มีความสามารถในการช่วยชีวิตต่อไป

BDMS ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตให้กับกลุ่มไรเดอร์ Grab สานต่อโครงการ HERO ในชีวิตจริง ไม่ต้องมีพลังพิเศษเหนือใคร