เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) 1/2566

25 Jan 2023

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด (ซ้ายสุด) ผู้บริหารจากเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก (ที่ 3 จากซ้าย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ครั้งที่ 1/2566 การประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนงานขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในอำเภอบางสะพาน รวมถึงงานถนน งานจราจร งานป้องกันภัย ฯลฯ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน (กลาง) เป็นปะธานในที่ประชุมฯ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน กรมทางหลวง, ขนส่งบางสะพาน ฯลฯ จัดประชุม ณ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) 1/2566