อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงไบเออร์ สกลนคร

25 Jan 2023

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง Good Seed and Plant Practices (GSPP) ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวีรพล เจริญพานิช ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประจำประเทศไทย กัมพูชาและพม่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทไบเออร์จากสำนักงานใหญ่ และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงไบเออร์ สกลนคร

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการประชุม APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงทางการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างปลอดภัยสู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบาย "ตลาดนำการวิจัย"และ "ตลาดนำการผลิต" โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในราคาเป็นธรรมต่อเกษตรกร และได้เน้นย้ำต่อที่ประชุม Asian Seed Congress 2022 ว่าประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักในระดับโลก (World Leader of Tropical Seed) ด้วยกลยุทธ์การขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไบเออร์ จังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอภาพรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไบเออร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูงตามมาตรฐานในระบบ Good Seed and Plant Practices (GSPP)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงไบเออร์ สกลนคร