พณ.ระยองเจ้าภาพจัดงานมหกรรม ชูสินค้าเด่น 8 จังหวัดภาคตะวันออก

25 Jan 2023

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC กิจกรรมส่งเสริมสินค้าเด่นภาคตะวันออก(ระยอง) หวังเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างเครือข่าย และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ BCG/GI/SMEs/Biz Club/OTOP/การท่องเที่ยวและการโรงแรม คาดบรรลุเป้าหมายเกิน 100%

พณ.ระยองเจ้าภาพจัดงานมหกรรม ชูสินค้าเด่น 8 จังหวัดภาคตะวันออก

นางจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องาน "มหกรรมสินค้าภาคตะวันออก อัตลักษณ์โดดเด่นสู่สากล" ว่าเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประกอบการภาคตะวันออกและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคตะวันออกได้หาคู่ค้ารายใหม่เพื่อเปิดตลาดใหม่ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในสถานที่ต่างๆได้

ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า ในชื่องาน "มหกรรมสินค้าภาคตะวันออก อัตลักษณ์โดดเด่นสู่สากล" ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า BCG/GI/SMEs/Biz Club/OTOP/การท่องเที่ยวและการโรงแรม ของผู้ประกอบการภาคตะวันออกให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีประสบการณ์ด้านการตลาดเพิ่ม นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกันเพื่อยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจาก Local Entrepreneur สู่การเป็น International Smart Entrepreneur

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อหาสินค้าดี สินค้าดีเด่นของจังหวัดได้ภายในงานตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. มีสินค้าที่นำมาจัดแสดงมากมาย อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึกผลิตจากผ้าทอเส้นใยสับปะรด ทุเรียนทอด สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปและอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจนสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด ส่วนประเภทการบริการจะมีVoucher โปรโมชั่นโรงแรม ที่พักมาแจกในงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีทุกวัน มีรายการนาทีทองขายสินค้า ในราคาต่ำกว่าต้นทุน และ เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงรางวัลของเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี อีกด้วย