กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัล Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 2

27 Jan 2023

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี โดย คุณธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท เป็นตัวแทนรับรางวัล "Top50 Companies in Thailand 2023" หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2566 ในปีนี้กลุ่มบริษัท BJC Big C ได้รับรางวัลต่อเนื่องปีที่ 2 ได้ลำดับ Top10 ประจำปี 2566

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัล Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 2

โดยในปี 2565 ได้ลำดับ Top 19 ถือเป็นการตอกย้ำขององค์กรในการตอบโจทย์พฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่ ตอบสนองการทำงานควบคู่กับการบาลานซ์ชีวิตพนักงานไปพร้อมกับความสุข ความสนุกในการทำงานในทุกวัน นอกจากนี้ด้วยการเป็นกลุ่มบริษัทที่มีสินค้าและบริการหลากหลาย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงทำให้ BJC Big C เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายในแง่ของการดูแลและเปิดกว้างด้านพนักงาน ทั้งอาชีพ ตำแหน่งงาน ศาสนา อายุ เพศ ความคิด และผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นการดูแลและตอบโจทย์ต่อพนักงานทุกรุ่น โดยมี มร. เย็นส์ โพลด์ CEO WorkVenture เป็นผู้มอบรางวัล ภายในงานได้มีการร่วมแชร์ Success Story จากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์นายจ้างร่วมฉลองความสำเร็จ ณ ห้อง Fuji Grand Ballroom โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รับรางวัล Top 10 บริษัทในฝันคนรุ่นใหม่ปี 2566 ต่อเนื่องปีที่ 2