"ซิตี้แบงก์" ร่วม "IATA" เปิดตัว "IATA Pay" ดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ เพื่อการชำระค่าตั๋วเครื่องบินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

27 Jan 2023

นายธนพจน์ ภาคสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนกลาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดตัว IATA Pay ดิจิทัลโซลูชันการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินรูปแบบใหม่ผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกรวดรเร็วและปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง หนึ่งในกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีทางการเงินจากซิตี้แบงก์สำหรับลูกค้าสถาบัน โดยมี มร. ฆาบิเอร์ ออเรฆัส หัวหน้าฝ่ายธนาคารทั่วโลก และ IATA Pay ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมให้ข้อมูล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ (สำนักงานใหญ่) อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 กรุงเทพฯ

"ซิตี้แบงก์" ร่วม "IATA" เปิดตัว "IATA Pay" ดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ เพื่อการชำระค่าตั๋วเครื่องบินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย