วว. จัดอบรมหลักสูตร PACKAGING PROFESSIONAL

26 Jan 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "PACKAGING PROFESSIONAL" เพื่อก้าวสู่การทำงานด้านบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเนื้อหาการอบรมที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ดังนี้

วว. จัดอบรมหลักสูตร PACKAGING  PROFESSIONAL
 • Principle of Packaging for Consumer Products
 • Paper Packaging
 • Flexible Packaging
 • Rigid Plastic Packaging and Labels
 • Metal and Glass Packaging
 • Logistics & Packaging
 • Packaging Design
 • Packaging Printing
 • Packaging Innovation Trends
 • Sustainable Packaging Trends and Eco-Design
 • Shelf Life Study of Packaged Food
 • Food Contact Material Regulation
 • Packaging Properties and Testing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. (บุญเรือน ขาวพร / ญาณิศา สบเสถียร)

โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3208 , 086 546 6114 โทรสาร 0 2579 7573 E-mail : [email protected]