ม.กรุงเทพรับรางวัลระดับโลกจาก Babson Collaborative

20 Mar 2023

ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพเข้ารับรางวัล "Babson Collaborative Circle of Influence Member" ณ ประเทศชิลีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับเลือกจาก 38 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดสอนด้าน Entrepreneurship โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสมาชิกกับเครือข่าย Babson Collaborative for Entrepreneurship Education มาอย่างยาวนาน และได้ทำกิจกรรมตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆกับเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ม.กรุงเทพรับรางวัลระดับโลกจาก Babson Collaborative

ม.กรุงเทพรับรางวัลระดับโลกจาก Babson Collaborative
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit