ร่วมส่งภาพถ่ายชิงรางวัล "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม"

20 Mar 2023

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชา CA004 Digital Photography และสายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโจทย์ "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม" ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2566 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.) ชิงเงินรางวัลรวม 46,000 บาท ติดตามรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ Facebook: ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม

ร่วมส่งภาพถ่ายชิงรางวัล "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม"

ร่วมส่งภาพถ่ายชิงรางวัล "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม"