โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App" รุ่นที่ 6

22 Mar 2023

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยทำงานเท่านั้นที่ใช้งานสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง TikTok กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยหลังเกษียณก็เช่นกัน เป็นอีกกลุ่มคนที่หันมาใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นช่องทางในการสร้าง และแชร์ เนื้อหาวิดีโอสั้น ๆ เช่น การแสดงทักษะหรือท่าเต้น การแสดงมุกตลก การร้องตามด้วยริมฝีปาก (ลิปซิงก์) ซึ่งในผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่ยังใช้ Social App ดังกล่าวไม่เป็น

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App" รุ่นที่ 6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App" รุ่นที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social App

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/event/smart-with-ict-social-app-tiktok/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณเด่น 095-437-7275 Email: [email protected] 

ติดตามรายละเอียดคอร์สอบรม/สัมมนา บริการวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/training-course/

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ Social App" รุ่นที่ 6