โครงการวน รับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผ้าอนามัยจากโครงการ "ลอรีเอะ Girl's Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก"

22 Mar 2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการวน รับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผ้าอนามัยจากโครงการ "ลอรีเอะ Girl's Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก"

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนโครงการวน ในการรับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่รวบรวมผ่านโครงการ "ลอรีเอะ Girl's Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก" โดยมีนางสาวรตา ธีระพันธุ์ และทีมงานจาก บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ

โครงการ "ลอรีเอะ Girl's Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก" เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการวนและผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยลอรีเอะ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 โดยลอรีเอะได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกยืดจำนวนมากที่เกิดจากห่อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้กลุ่มผู้ใช้ได้รวบรวมห่อผ้าอนามัยยี่ห้อต่างๆ นำมาทิ้งที่จุดรับของโครงการวนซึ่งมีกว่า 400 จุดทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและถังขยะสำหรับทิ้งซองห่อผ้าอนามัยโดยเฉพาะที่ทางลอรีเอะได้มอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวนกว่า 67 โรงเรียน โดยทางลอรีเอะจะเป็นผู้รวบรวมนำมาส่งมอบให้แก่โครงการวน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นอกจากนี้ ทุกๆ 1 กิโลกรัมของซองห่อผ้าอนามัยที่ลอรีเอะรวบรวมได้ โครงการวนจะมอบเงิน 5 บาทเพื่อสมทบทุนบริจาคให้กับศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารต่อไปอีกด้วย

โครงการวน ถูกริเริ่มและดำเนินการโดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นปลายทางของพลาสติกยืดจากทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ปัจจุบัน โครงการวนสามารถเก็บกลับพลาสติกยืดที่แห้งและสะอาดได้กว่า 300 ตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 280 ตันคาร์บอน หรือการปลูกต้นไม้กว่า 30,000 ต้น

รู้จักโครงการวนเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ค : @wontogether

โครงการวน รับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผ้าอนามัยจากโครงการ "ลอรีเอะ Girl's Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก"