ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

22 Mar 2023

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบการสนับสนุนรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ. ยโสธร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ รวมจำนวน 3 คัน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมมูลค่า 6,900,000 บาท โดยมีนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น ผู้มอบการสนับสนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช