โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร"

22 Mar 2023

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร"

ผู้สนใจทุกอาชีพ ทุกสาขา ที่ต้องการผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการการเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยเนื้อหาการสอนจะเน้นเทคนิคและคำสั่งสำคัญเพื่อให้สามารถทำงานได้จริง อบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง(ผู้เรียนสามารถนำ Notebook ที่ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วมาเองได้)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร"

  • วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น.
  • ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,900 บาท
  • รับจำนวน 15 ที่นั่ง

ดูรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/ICTadobe-premiere

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณเด่น 095-437-7275 email: [email protected]

ติดตามรายละเอียดคอร์สอบรม/สัมมนา บริการวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/training-course/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ผลิตสื่อวิดีโอ เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร"