ม.หอการค้าไทย UTCC จัดงาน "ISM Academic Awards 2023"

22 Mar 2023

ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ (ISM) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดงาน "ISM Academic Awards 2023" พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นการให้กำลังใจนักศึกษาที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียน พร้อมมีการบรรยายแนะนำเทคนิคให้รุ่นน้อง เรียน อย่างไร ให้ได้เกรด 4.00 โดยมีผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ผู้สอน และเพื่อนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง ISM Lougne อาคาร 21 ชั้น 1

ม.หอการค้าไทย UTCC จัดงาน "ISM Academic Awards 2023"

ม.หอการค้าไทย UTCC จัดงาน "ISM Academic Awards 2023"