EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน

21 Mar 2023

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด (CP Seeding Social Impact) และนางสาวหลี่ เสี่ยวเจวียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจแอนด์ที อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ปลดล็อกศักยภาพการเติบโต : โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีน" บอกเล่าแนวทางกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและบทบาท EXIM BANK ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้าการลงทุนในตลาดจีน ท่ามกลางความท้าทายในมิติต่าง ๆ ในงาน "สัมมนาการค้าไทย-จีน : โอกาสและความท้าทาย" จัดโดย CP Seeding Social Impact ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมตลาดจีน วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการค้าในจีน รวมทั้งเคล็ดลับและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดจีนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

EXIM BANK ร่วมเสวนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้าการลงทุนในตลาดจีน