เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 "Lead with compassion"

24 Mar 2023

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นายกสโมสรไลออนส์นครหลวง กรุงเทพฯ (ที่ 2 จากซ้าย) และว่าที่เรือตรี ธีระภัทร์ รุ่งราตรี ผู้ว่าการภาค 310 D (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 "Lead with compassion" พบกับการแสดงผลงานทางศิลปะและจินตนาการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สะท้อนความคิดในเรื่องความสันติ อุดมการณ์และความฝัน กว่า 100 ภาพ ณ บริเวณ ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการภาพวาดเพื่อสันติภาพ Peace Poster Contest 2023 "Lead with compassion"