ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ร่วมเตรียมพร้อมยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

23 Mar 2023

เมื่อเร็วๆนี้ คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ "BetterV Project" สำหรับโครงการนี้ได้ถูกขับเคลื่อนโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 4 จากซ้าย), คุณกานต์สุดา แสนสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน (คนที่ 1 จากซ้าย), คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี (คนที่ 2 จากซ้าย) และ คุณกรธวัช กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ (คนที่ 6 จากซ้าย) และ คุณมณฑา เลขะวัฒนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน (คนที่ 7 จากซ้าย) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น การลงทุน การค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โรงงานไฟฟ้า และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ Data-driven organization โดยมีบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี นำโดย คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 5 จากซ้าย) และคุณวีรภัทร เรืองเดช ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (คนที่ 3 จากซ้าย)

ยูนิเวนเจอร์ จับมือ ทีซีซีเทค ร่วมเตรียมพร้อมยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

คุณกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สำหรับการวางระบบ SAP ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยผลักดันและพัฒนายูนิเวนเจอร์ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยนำพาองค์กรสู่การเป็น data-driven organization"

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า "การจัดการข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูนิเวนเจอร์ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งระบบ SAP จะเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ digital transformation ผ่านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากนั้น ความเชื่อมั่นและทุ่มเทของทุกฝ่ายภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ระบบ SAP ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการปรับตัวและเรียนรู้กับการทำงานรูปแบบใหม่"

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) จนถึงบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit