ดูโฮม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 Mar 2023

นายบุญเรือง จินดาวงศ์ (ขวา) ผู้จัดการ(อาวุโส)แผนกบริหารคุณภาพงานบริการโฮมเซอร์วิส และอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีอุปการะคุณและสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565 ในนามบริการเรื่องบ้านภายใต้ชื่อ "นายช่าง" ครบทุกงานสร้าง ตัวจริงเรื่องงานช่าง ที่มุ่งเน้นถึงคุณภาพและบริการในการพัฒนาทีมช่าง และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป มอบรางวัลโดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (ซ้าย) ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดูโฮม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit