คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

27 Mar 2023

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีวะศึกษา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการเข้าสู่โลกของงานอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น กล่าวรายงานโดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วันทำงานในอนาคต โดยคุณนพพล นาทองใบ วิทยากรจากบริษัท JOBTOPGUN บรรยายเรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน" ซึ่ งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit