ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ

27 Mar 2023

ผศ.ดร. สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นโดย รศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ศ. สุภาณิน โล่ห์สวัสดิกุล และ ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ