'สมพงษ์ เผอิญโชค' กรรมการผู้จัดการใหญ่ 'TRU' รับมอบรางวัล The Creators บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์ จากสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 Mar 2023

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพ (ถนนวิทยุ) นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRU ได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "The Creators 1 ใน 84 บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์" จากงาน Gala Dinner Talk & Honorary Awards ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี วันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะที่เป็นนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ที่มีความเหมาะสมกับเกียรติภูมิแห่งคณะฯ เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เป็นแรงบันดาลใจตลอดจนมีส่วนสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม ผ่านการสรรหาและกลั่นกรองโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. (TBS) และสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBSA) นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.หิรัญ รดีศรี เป็นประธานฯ ภายในงาน

'สมพงษ์ เผอิญโชค' กรรมการผู้จัดการใหญ่ 'TRU' รับมอบรางวัล The Creators บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์ จากสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสมพงษ์ เผอิญโชค ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ TRU เป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจยานยนต์อย่างครบวงจร เป็นผู้นำในการออกแบบและสร้างสรรค์ยานยนต์อเนกประสงค์ประเภทต่างๆที่มีความโดดเด่น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ สามรถขับเคลื่อนบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น และยาวนานมากกว่า 55 ปี ตอกย้ำด้วยรางวัลอันทรงเกียติมากมาย อาทิ Set Award 2013, Prime Minister's Export Award 2003,Car of The Year,รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ 2017 และอื่นๆ

นอกจากประสบความสำเร็จในด้านการบริหารงานแล้วนั้น นายสมพงษ์ยังเป็นผู้มีส่วนร่วมเสนอแนะและผลักดันให้ภาครัฐได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ผลักดันกฎหมายต่างๆ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้ประกอบการของไทย รวมทั้งการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและศาสนา ด้วยการบริจาคเงิน สร้างอาคาร มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องมือแพทย์ บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และจัดให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมบริจาคโลหิตปีละ 3 ครั้งต่อเนื่องมากกว่า 25 ปี เป็นต้น

'สมพงษ์ เผอิญโชค' กรรมการผู้จัดการใหญ่ 'TRU' รับมอบรางวัล The Creators บุคลากรทรงคุณค่า ผู้สร้างปรากฎการณ์ จากสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์