กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณท์เกษตร ณ เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

10 Mar 2023

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณท์เกษตรอื่นๆ โดยมีนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับการส่งออกสินค้าของไทยผ่านการทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรต่าง ๆ เพื่อรักษาตลาดเดิม บุกตลาดใหม่ เร่งขยายตลาดเป้าหมายในการส่งออก และเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด กรมฯจึงได้จัด "โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า" ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ

กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณท์เกษตร ณ เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว