กลุ่มเหล็กสหวิริยา-สื่อท้องถิ่นจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียงวันนักข่าว

09 Mar 2023

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยนางกฤษณา เลิศนิธิพร ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ข่าวสารและต้อนรับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชมรมสื่อมวลชนโซนใต้และทีมสื่อมวลชนท้องถิ่นพื้นที่บางสะพาน บางสะพานน้อยและทับสะแก นำโดย นายพิสิษฐ์ รื่นเกษม ประธานชมรมฯร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2566 โดยจัดทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอทับสะแก และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้เห็นคุณค่าของชีวิต พร้อมดำรงชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและมีความสุข ซึ่งกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้สนับสนุนน้ำดื่มและหน้ากากผ้าพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคสำหรับกิจกรรมนี้

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-สื่อท้องถิ่นจัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านผู้สูงวัย-ผู้ป่วยติดเตียงวันนักข่าว