เดลต้า ประเทศไทย เข้าร่วมกลุ่มผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

15 Mar 2023

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการสนับสนุนมาตราฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) และแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการให้การสนับสนุน TCFD และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเปิดเผยครั้งนี้ เดลต้า ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อสร้างระบบการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

เดลต้า ประเทศไทย เข้าร่วมกลุ่มผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

แนวปฏิบัติของ TCFD จัดทำขึ้นโดยภาคเอกชนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามความสมัครใจ ซึ่งมีสมาชิกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร่วมกันสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ การประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนจึงถือเป็นก้าวถัดไปสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอยู่แล้ว

ในปี 2560 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิ้งค์ ประเทศไต้หวัน ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติของกลุ่มเดลต้าสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) และในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนตามแนวปฏิบัติของ TCFD โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เดลต้า ประเทศไทย ได้เริ่มศึกษาหลักการและวิธีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดหลักตามองค์ประกอบทั้งสี่ของ TCFD ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบบนเว็บไซต์เป็นครั้งแรกในปี 2565

เดลต้า ประเทศไทย จะดำเนินการสำรวจครั้งใหญ่ทุกๆ สามปี เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบใดที่ควรถูกจัดลำดับความสำคัญให้มาเป็นอันดับต้นๆ และวิธีการจัดการปัญหา รวมถึงทำการประเมินประจำปี เพื่อระบุรายการความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่สำคัญสำหรับบริษัท ซึ่งการสำรวจความเสี่ยงด้านสภาพอากาศสำหรับบริษัทครั้งล่าสุดของเดลต้า ประเทศไทย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนสิ้นสุดปี 2564

การสำรวจตัวแทนกว่า 70 ราย พร้อมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการปรับเอกสารภายนอก ได้ระบุความเสี่ยงสำหรับเดลต้า ประเทศไทยไว้สี่ประการ ดังต่อไปนี้:

  1. ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
  2. กฎระเบียบด้านพลังงานทดแทน
  3. ความรุนแรงและความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นของเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว
  4. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบปริมาณน้ำฝนและรูปแบบสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง

TCFD ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยกลุ่มจี 20 (G20) และคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) และมีไมเคิล บลูมเบอร์ก เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วยการกำกับดูแล (governance) กลยุทธ์ (strategy) การบริหารความเสี่ยง (risk management) และตัวชี้วัดและเป้าหมาย (metrics and targets)

เดลต้า ประเทศไทย เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิก DJSI ตั้งแต่ปี 2564 บริษัทขับเคลื่อนการทำงานด้าน ESG และความยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยเป้าหมาย RE100 ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของเดลต้าทั่วโลกให้ได้ 100% ภายในปี 2573 ความมุ่งมั่นนี้ส่งผลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่ว่า Smarter. Greener. Together.