PRINC เปิดผลงานปี 65 นิวไฮ รายได้ทะลุ 6.6 พันล้านบาท กำไร 306.3 ล้านบาท เติบโต 229.8%

27 Feb 2023

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดผลการดำเนินงานปี 2565 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ รายได้รวมอยู่ที่ 6,684.6 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1,625.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.1 ขณะที่กำไรสำหรับปี 2565 อยู่ที่ 306.3 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 213.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 229.8

PRINC เปิดผลงานปี 65 นิวไฮ รายได้ทะลุ 6.6 พันล้านบาท กำไร 306.3 ล้านบาท เติบโต 229.8%

ทั้งนี้หากพิจารณารายได้จากธุรกิจโรงพยาบาลในเครือทุกแห่งของบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งปีสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1,271.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 เช่น โรงพยาบาลพิษณุเวช 344.7 ล้านบาท (ร้อยละ 29.4), โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 210.3 ล้านบาท (ร้อยละ 15.4), โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ที่มีรายได้สูงขึ้น 201.4 ล้านบาท (ร้อยละ 81.1) ขณะที่รายได้จากธุรกิจสถานพยาบาลขนาดย่อม ได้แก่ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกปฐมภูมิในเครือข่าย สปสช. และคลินิกเสริมความงาม ผิวดีคลินิก ที่รับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 มีรายได้รวมทั้งปีสูงกว่าปีที่ผ่านมา 197.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 272.6

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ประเมินแนวโน้มปี 2566 นี้ คาดว่าธุรกิจรายได้มีแนวโน้มปรับดีขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยความต้องการบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรองที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ สังคมผู้สูงอายุ การเปิดประเทศและฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ จึงทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีการจัดตั้ง International Service ขึ้น เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าคนไข้ชาวต่างชาติทั้งจากกลุ่มประเทศ CLMV จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง ควบคู่กับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์หัวใจแบบครบวงจร, ศูนย์ผ่ามะเร็งและศูนย์รักษามะเร็ง, ศูนย์สมองและระบบประสาท, ศูนย์ผ่าตัดแบบแผลเล็ก และศูนย์โรคเรื้อรังเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ และมีการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยแบบพรีเมียมรองรับกลุ่มผู้เข้ารับบริการที่มีกำลังซื้อสูงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดอีกด้วย

"ถึงแม้ในปี 2565 ผู้ป่วยกลุ่ม Covid จะลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยกลุ่ม Non-Covid เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 31 สะท้อนการปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาลได้ดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว การขยายการลงทุนต่อเนื่อง และความต้องการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการรักษาโรคซับซ้อนในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งโมเมนตัมนี้จะต่อเนื่องในปี 2566 ทั้งจากการเปิดประเทศ เปิดด่านชายแดน โดยเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงมุ่งขยายการให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติควบคู่กับการกระจายบริการสาธารณสุขไปยังเมืองรองให้ได้ตามเป้าหมาย 20 แห่งจากปัจจุบันมีทั้งหมด 13 แห่งใน 11 จังหวัด ตามปณิธานขององค์กรคือมุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ พร้อมผสานงานให้กับชุมชนด้วยโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อสร้างการเติบโตให้ของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป", นายธานีกล่าว

PRINC เปิดผลงานปี 65 นิวไฮ รายได้ทะลุ 6.6 พันล้านบาท กำไร 306.3 ล้านบาท เติบโต 229.8%